Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Continuarea navigarii implica acceptarea lor.

Termeni si conditii

Politica de confidentialitate

 1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

ATELIERELE UNIKA S.R.L. (denumita in continuare Unika), cu sediul social in Bucuresti,

str. Vladeasa nr. 8, bl. C48, sc. 1, et 4, ap. 55, societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14095/2003, avand Cod Unic de Inregistrare RO3247637,  in calitate de autor, proprietar

si administrator al site-ului www.unikashop.ro, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-urile web, in vederea efectuarii de comenzi online, accesarii contului de utilizator.

            Unika incearca sa protejeze cat mai mult dreptul la intimitate si la imagine al utilizatorilor site-ului, in scopul de a le oferi o experienta online sigura, care sa nu afecteze in mod negativ viata personala a utilizatorilor. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in sistem sunt utilizate numai in scopurile pe care le aveti in vedere. Suntem 100% antispam.

Prin vizitarea site-ului, inregistrarea contului si acceptarea prezentei Politici de confidentialitate va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in propriul sistem informatic, atat manual cat si automat,  in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu crea contul de utilizator si de a nu accesa site-ul web operat de catre Unika.

 1. Definitii:
 • ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter

Personal;

 • "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau

identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 • "prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • "restrictionarea prelucrarii" inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • "operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • "persoana imputernicita de operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • "destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • "consimtamant" al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
 1. Drepturile utilizatorilor site-ului

Unika, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului www.unikashop.ro  (persoane vizate conform Regulamentului nr. 679/2016), si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.unikashop.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016.

Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa la adresa de email: office@unika.com.ro

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal

colectate si prelucrate de catre Unika

            In momentul inregistrarii pe site-ul www.unikashop.ro, prin crearea unui cont, prin accesarea, comandarea sau achizitionarea diferitelor produse sau servicii, ori prin activarea unor materiale promotionale sau publicitare, Unika va colecta date cu caracter personal de natura sa identifice o anumita persoana.

            In unele zone ale site-ului www.unikashop.ro, Unika va cere sa furnizati date personale, incluzand numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon, numarul cardului de credit, informatii de contact, informatii in vederea facturarii produselor Unika si alte informatii care va pot identifica. In alte zone ale site-ului, Unika colecteaza date cu caracter personal, cum ar fi: varsta, sexul, interesele dvs. de cumparare si perioadele de manifestare ale acestor interese. Uneori sunt colectate o combinatie intre cele doua tipuri de date.

            Crearea contului pe site-ul www.unikashop.ro si abonarea la serviciile si produsele noastre ne faciliteaza accesul la datele dvs. cu caracter personal. Unika primeste, de asemeneaza, si inregistreaza pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga cookies, cu exceptia cookie-urilor care sunt necesare pentru functionarea site-ului. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-ul Unika. Politica Unika referitoare la cookie-uri poate fi consultata mai jos.

Unika utilizeaza comunicari de marketing direct: Lead Ads, notificari push web, push mobil. Prin accesarea si utilizarea site-ului www.unikashop.ro, va exprimati, in mod expres acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing si primirea de comunicari de marketing direct, incluzand, dar fara a se limita la: Lead Ads, notificari push web, notificari push mobil.

            Unika utilizeaza informatiile stocate, datele cu caracter personal mentionate mai sus si furnizate de catre dvs. la inregistrarea si activitatea desfasurata pe site-urile Unika in scopul de a facilita accesul la site, de a imbunatati anumite produse si servicii, de a confirma comenzile plasate online,  in vederea facturarii si livrarii produselor catre dvs., emiterea cardurilor de fidelitate, precum si a va informa referitor la ultimele produse de care sunteti interesat. Pentru utilizatorii abonati la newsletter si cei care au creat cont pe site, dar nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa de e-mail: office@unika.com.ro iar datele dvs. vor fi sterse din sistem.

 1. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

Unika nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.unikashop.ro , cu exceptia angajatilor si contractorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Unika sau pentru a furniza servicii disponibile site-ul Unika, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Unika sau a angajatilor ori contractorilor acesteia.

Unika a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR.

Unika, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal. Totodata, Unika acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor si colaboratorilor, doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai companiei Atelierele Unika S.R.L., care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile prezentei politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal si au semnat declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Unika poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dvs. colaboratorilor sai cu care se afla in relatii de parteneriat, in temeiul acordurilor de confidentialitate incheiate cu acesta si numai in scopurile mentionate in cuprinsul prezentei Politici, dupa cum urmeaza: furnizori servicii de curierat, furnizori servicii de marketing, furnizori servicii de plata/ bancare, furnizori realizare, intretinere si gazduire site.

            Echipamentele de tip server pe care este gazduit site-ul www.unikashop.ro prin intermediul carora sunt colectate date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic, cat si la accesul de distanta, fiind instalat in locatii UE (Romania si Germania) si supus periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.unikashop.ro sunt retinute pe o perioada de 2 ani de la momentul colectarii/prelucrarii, care este reprezentat de ultima accesare a site-ului www.unikashop.ro.

 1. Modificari ale politicii de confidentialitate

            Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Unika va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care sunt utilizate.

            Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresa: office@unika.com.ro

Informatii privind ANSPDCP

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plangeri, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod po
stal 010336
Bucure
sti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro

Termeni si conditii

1. Despre noi

Website-ul www.unikashop.ro este operat de societatea SC ATELIERELE UNIKA SRL, cu sediul social in in str. Vladeasa, nr. 8. Bl. C48, sc. 1, et. 4, ap. 55, societate inregistrata la registrul comertului sub nr. J40/14095/14.11.2013, Cod Fiscal RO 32473767, cont: RO76 BACX 0000 0009 6835 8000, Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK, email: office@unika.com.ro, telefon: 021 745 75 79.

Prin prezentul document se stabilesc termenii si conditiile in care puteti utiliza site-ul www.unikashop.ro. Accesarea site-ului  ca vizitator, inregistrarea ca utilizator si achizitionarea produselor prezentate pe site, implica explicit acceptul dumneavoastra privind termenii si conditiile, cu toate consecintele care reies din acestea.  Prin completarea formalitatilor de inregistrare va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii cerute. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati zona de date personale din contul dumneavoastra. Accesand contul si utilizand parola persoanala, sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. SC ATELIERELE UNIKA SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

SC ATELIERELE UNIKA SRL isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului www.unikashop.ro. precum si Termenii si conditiile de utilizare, fara nici un fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.

2. Securitatea datelor personale

Conform cerintelor Regulamentul nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC ATELIERELE UNIKA SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, fiind inregistrata sub nr.: 6507/19.03.2015 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice, pentru transmiterii de oferte, mesaje publicitare si de marketing, emiterea cardurilor de fidelitate, in vederea facturarii si livrarii serviciilor comandate de dumneavoastra, pentru efectuarea platii on-line.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, dar acestea sunt necesare confirmarii comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice, transmiterii de oferte, mesaje publicitare si de marketing, emiterea cardurilor de fidelitate, in vederea facturarii si livrarii serviciilor comandate de dumneavoastra, pentru efectuarea platii online.

Refuzul dvs. determina nepreluarea comenzilor si imposibilitatea livrarii bunurilor comandate cat si imposibilitatea de a obtine carduri de fidelitate.

Conform Regulamentului nr. 679/2016, printre drepturile de care beneficiati se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ): dreptul de a cere SC ATELIERELE UNIKA SRL sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, dreptul de a cere SC ATELIERELE UNIKA SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016, dreptul de a cere SC ATELIERELE UNIKA SRL sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor dvs personale.  In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard SA.

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane: SC ATELIERELE UNIKA SRL si Romcard SA garanteaza securitatea sistemelor informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele SC ATELIERELE UNIKA SRLsau pe serverele Romcard SA.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem – introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.unikashop.ro  SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.unikashop.ro , VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.unikashop.ro  SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

3. Copyright

Intregul continut al site-ului www.unikashop.ro  – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea SC ATELIERELE UNIKA SRL si a furnizorilor sai si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul SC ATELIERELE UNIKA SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

4. Accesul la site

SC ATELIERELE UNIKA SRL garanteaza utilizatorului un acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii se confera utilizatorului sau vizitatorului dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC ATELIERELE UNIKA SRL fara acordul scris prealabil al acesteia.

5. Descrierea produselor

Descrierea produselor se afla in cadrul paginii de detaliu a fiecarui produs in parte.

Atentie, fotografiile produselor sunt cu titlu de prezentare! Pentru fiecare produs in parte aveti o descriere completa cu ceea ce este inclus in pretul produsului.

6. Preturi

Toate preturile produselor de pe acest site sunt exprimate in RON, si includ TVA (19%). Preturile nu includ taxele de transport. Taxa de transport se adaugata la finalizarea comenzii peste pretul produsului. Ne rezervam dreptul de a modifica preturile fara un anunt in prelabil.

Pretul prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul efectuarii operatiunii, pret la care se adauga costurile de livrare.

Politica noastra de preturi presupune preturi corecte si stabile pe termen lung.

7. Reclamatii

Cumparatorul poate reclama ori notifica orice neajunsuri, plangeri, probleme aparute, somatii etc. in scris prin posta la adresa Prelungirea Ghencea, nr. 238, 061699, sector 6, prin fax la nr: 021 745 75 79, sau prin email la: sales@unikashop.ro.In maxim 30 de zile veti primi un raspuns din partea noastra.

8. Politica de returnare

Daca din orice fel de motiv, nu sunteti satisfacuti de produsele cumparate, le puteti returna in termen de 14 zile calendaristice de la data primirii lor.

Regula de mai sus se aplica numai in cazul in care produsul este returnat in starea in care a fost primit, in cutia sa originala, fara sa fie deteriorate, fara sa prezinte urme de lovituri sau alte semne de folosire necorespunzatoare, sau indicii ca ar fi fost folosit.

Receptia va fi facuta de catre noi in maxim 48 de ore de la returnarea produsului.

Va rugam sa ne scrieti un email la sales@unikashop.ro inainte de a returna produsul.

Termenul de 14 zile calendaristice incepe sa curga de la data primirii produselor.

In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului de catre dumneavoastra, va vom rambursa sumele achitate, fara a va solicita taxe suplimentare.

Rambursarea sumelor se va face in cel mult 30 zile de la data denuntarii contractului.

Va vom rambursa valoarea integrala a produselor, excluzand costurile de transport tur/retur si taxele privind costurile rambursului. Taxele de transport pentru returnarea produsului fiind suportate de dumneavoastra.

Daca un produs nu este conform specificatiilor de pe site din momentul trimiterii comenzii si nu doriti sa il pastrati, il puteti returna fara implicarea unor costuri suplimentare din partea dumneavoastra, in urma unei notificari scrise in care sa ne spuneti ce anume nu este conform. Puteti alege intre restituirea banilor si inlocuirea produsului.

Daca vi s-a livrat alt produs decat cel comandat va rugam sa ne anuntati cat mai curand acest lucru pentru a returna produsul si a fi inlocuit cu cel corect. Toate costurile de retur si transport al produsului corect vor fi suportate de catre noi.

Prevederile prezentului se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, modificata si completata.

9. Termen de livrare

La comanda sau inregistrare pe site, va rugam sa nu omiteti sa ne furnizati corect datele Dvs. sau ale firmei Dvs. Comanda dvs va fi confirmata la adresa de email furnizata de dvs. Termenul general este de 4-5 zile lucratoare, exceptie facand instrumentele de scris unde termenul de livrare este de maxim 10 zile. Daca vor interveni modificari cu privire la acest termen veti fi informati in mail-ul de confirmare a comenzii.

10. Plata serviciilor

Plata serviciilor conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua cu numerar ramburs la primirea colectului, sau online, cu cardul.

Plata se poate realiza prin card de credit/debit, prin ramburs la primirea coletului sau cu ordin de plata (daca cumparatorul solicita express acest lucru). Pentru plata cu OP, Cumparatorul va contacta SC ATELIERELE UNIKA SRLva trimite o copie a ordinului de plata pe mail sau fax. Data comenzii de la care se va calcula termenul de livrare va fi calculata din ziua in care banii vor fi vizibili in contul SC ATELIERELE UNIKA SRL

Pentru plata cu OP datele societatii sunt urmatoarele:

SC ATELIERELE UNIKA SRL, cu sediul social in in str. Vladeasa, nr. 8. Bl. C48, sc. 1, et. 4, ap. 55, societate inregistrata la registrul comertului sub nr. J40/14095/14.11.2013, Cod Fiscal RO 32473767, cont: RO76 BACX 0000 0009 6835 8000, Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK, email: office@legatoriedearta.ro, telefon: 021 745 75 79. Daca plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar sa completati un formular cu datele despre acesta. Daca tranzactia prin card a fost reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.

SC ATELIERELE UNIKA SRL accepta urmatoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plata card-ul bancar de credit/debit comanda dumneavoastra va fi procesata imediat.

11. Litigii

Orice litigiu aparut in legatura cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila.

In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane.

Fiind de acord cu aceste Termeni si Conditii, clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri.

12. Cookies

Website-ul nostru foloseste cookie-uri pentru:

 • a intelege cum sunt utilizate site-urile noastre la nivelul ansamblului de vizitatori (nu la nivel individual), pentru a putea imbunatati experienta de utilizare.
 • a va oferi informatii consistente si relevante, atat pe durata vizitei cat si ulterior, cum ar fi afisarea de reclame in campanii de Google Remarketing
 • a oferi serviciile necesare pentru utilizarea in cele mai bune conditii a website-ului nostru

Folosind site-ul nostru sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor, insa aveti libertatea sa va schimbati setarile browser-ului daca doriti sa le stergeti sau sa le blocati.

Veti obtine cea mai buna experienta de utilizare si veti beneficia de functionalitatile suplimentare, cum ar fi: sondaje, butoane pentru social media etc.

Ne veti ajuta sa imbunatatim site-ul – este important ca noi sa intelegem cum este utilizat site-ul nostru, pentru a le perfectiona:

 • cele mai populare pagini – astfel le putem face cat mai accesibile
 • care pagini nu sunt folosite – astfel vom indeparta continutul inutil
 • ce informatii se cauta – astfel fom facilita accesul la informatiile cerute de utilizatori
 • unde apar erori – ca sa le putem repara
 • unde trebuie sa ne focalizam eforturile de dezvoltare pentru a fi la zi cu tendintele de utilizare a bowser-elor (Internet Explorer, Firefox, Safari) si aparatura folosita (tablete, desktop-uri, mobile)

In timpul primei vizite pe site-ul nostru, veti observa un mesaj care va informeaza despre utilizarea cookie-urilor, cu link spre aceasta pagina.

Politica de cookie a Atelierele Unika S.R.L.

Acest site utilizeaza cookies-uri

Legea stipuleaza ca putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., in cazul in care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.

Cookie-urile de preferinta permit site-ului sa isi aminteasca informatii care se modifica dupa modul in care se comporta sau arata site-ul, precum limba dvs. preferata sau regiunea in care va aflati.

Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii site-ului sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-ul prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali.

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri in curs de clasificare, impreuna cu furnizorii de cookie-uri individuale.

Starea dvs. actuala: utilizare doar cookie-uri necesare

Schimba consimtamantul